Sign In Sign-Up
Blog

Blog

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

July 27, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Tha an riaghaltas Astrailia a-steach aireamh de brosnachaidhean gus inbhich a bhrosnachadh a ghabhail a-mach priobhaideach ospadal arachais. Nam measg leithid MacColla Slainte Comhdach: Ma tha neach nach deach a-mach priobhaideach ospadal comhdach le 1 an t-Iuchar an deidh an 31mh co-la breith, agus an uair sin nuair a (agus ma) tha iad sin a dheanamh as deidh an am seo, an airgead Feumaidh gabhail a-steach loading de 2% gach bliadhna airson gach bliadhna a bha iad gun ospadal comhdach. Mar sin, neach a 'gabhail a-mach priobhaideach comhdach airson a' chiad uair aig aois 40 phaigheas 20 as a 'cheud loading. Tha an luchdadh a thoirt air falbh as deidh 10 bliadhna de leantainneach ospadal comhdach. Tha loading a 'buntainn a-mhain ri airgead airson ospadal comhdach, nach taice (extras) comhdach. Medicare Levy Surcharge: Daoine aig a bheil taxable teachd a-steach nas motha na a shonrachadh suim (ann an 2011/12 bliadhna ionmhais $ 80,000 airson shingilte agus $ 168.000 airson caraidean agus aig nach eil iomchaidh ire priobhaideach ospadal comhdach Feumaidh phaigheadh ​​1% surcharge air mullach an ire 1.5% Medicare Levy. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Tha an fheallsanachd a tha...

[More]

Tags: asuransikesehatan, asuransimurah, asuransiterbaik


Posted at: 09:12 AM | Permalink RSS | Digg! | del.icio.usdel.icio.us

Posts by Date

Recent Posts

Archives